Shop Thiết bị
Hotline: 0933.252.606 - 0909.152.606
WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ THIẾT BỊ NGHE NHÌN TRẢI NGHIỆM & ĐAM MÊ CUỘC SỐNG GIẢI PHÁP NGHE NHÌN TRỌN GÓI

Tìm kiếm sản phẩm

SHOP THIẾT BỊ
WD MY PASSPORT ULTRA 2.5" 2TB

Giá: 3,990,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3,590,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD MY PASSPORT ULTRA 2.5" 1TB

Giá: 2,350,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1,990,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD ELEMENTS 3.5" 4TB

Giá: 4,550,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD ELEMENTS 3.5" 6TB

Giá: 7,650,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD ELEMENTS 3.5" 3TB

Giá: 3,450,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TOSHIBA CANVIO READY 2,5" 1TB

Giá: 1,650,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD ELEMENTS 3.5" 2TB

Giá: 2,650,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD ELEMENTS 2.5" 2TB

Giá: 3,190,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TOSHIBA CANVIO CONNECT II 1TB

Giá: 1,690,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD ELEMENTS 2.5" 1TB

Giá: 1,850,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TOSHIBA 3.5” 1TB SATA 3

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
LACIE RUGGED 2,5" 500GB USB 3.0

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
WD GREEN 3.5" 3TB

Giá: 2,990,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TOSHIBA 3.5” 2TB SATA 3

Giá: 1,850,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
LACIE RUGGED 2,5" 1TB USB 3.0

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
WD GREEN 3.5" 2TB

Giá: 2,090,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
WD GREEN 3.5" 1TB

Giá: 1,390,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TOSHIBA 3.5” 3TB SATA 3

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
LACIE RIKIKI GO 2,5" 1TB USB 3.0

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
WD PASSPORT 2.5" 2 TB USB 3.0

Giá: 3,490,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TOSHIBA NOTEBOOK 2.5" 500GB

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
LACIE PORSCHE DESIGN P

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
TOSHIBA NOTEBOOK 2.5" 1TB

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
LACIE PORSCHE DESIGN P

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm
WD PASSPORT 2.5" 1 TB USB 3.0

Giá: 1,950,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SEAGATE BACKUP PLUS DESKTOP 3.5" 4TB

Giá: 4,490,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SEAGATE BACKUP PLUS DESKTOP 3.5" 3TB

Giá: 3,590,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SEAGATE BACKUP PLUS DESKTOP 3.5" 2TB

Giá: 2,690,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2.5" 2TB

Giá: 3,390,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2.5" 1TB

Giá: 1,790,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm