Shop Thiết bị
Hotline: 0933.252.606 - 0909.152.606
WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ THIẾT BỊ NGHE NHÌN TRẢI NGHIỆM & ĐAM MÊ CUỘC SỐNG GIẢI PHÁP NGHE NHÌN TRỌN GÓI

Tìm kiếm sản phẩm

SHOP THIẾT BỊ

banner

PARADIGM MONITOR CENTER 1 V7

Giá: 8,720,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM ATOM MONITOR V7

Giá: 9,150,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR SURROUND 1 V7

Giá: 12,830,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MINI MONITOR V7

Giá: 13,750,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR CENTER 3 V7

Giá: 13,780,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR SURROUND 3 V7

Giá: 18,350,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR 7 V7

Giá: 20,650,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR 9 V7

Giá: 27,550,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR 11 V7

Giá: 36,750,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM DSP 3100 V2

Giá: 16,100,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR SUB 8

Giá: 18,980,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM DSP 3200 V2

Giá: 20,700,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR SUB 10

Giá: 21,850,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM MONITOR SUB 12

Giá: 25,300,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 15B

Giá: 41,350,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 15B WALNUT

Giá: 36,750,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 45C

Giá: 34,480,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 45C WALNUT

Giá: 29,880,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 55C

Giá: 43,680,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 55C WALNUT

Giá: 39,080,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 75F

Giá: 78,150,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 75F WALNUT

Giá: 68,950,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 85F

Giá: 101,150,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 85F WALNUT

Giá: 91,950,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 95F

Giá: 128,750,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 95F WALNUT

Giá: 114,950,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE 25S

Giá: 45,950,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE SUB 1000SW

Giá: 75,880,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM PRESTIGE SUB 2000SW

Giá: 98,880,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARADIGM SIGNATURE C5

Giá: VUI LÒNG GỌI ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Chi tiết sản phẩm