Shop Thiết bị
Hotline: 0933.252.606 - 0909.152.606
WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ THIẾT BỊ NGHE NHÌN TRẢI NGHIỆM & ĐAM MÊ CUỘC SỐNG GIẢI PHÁP NGHE NHÌN TRỌN GÓI

Tìm kiếm sản phẩm

SHOP THIẾT BỊ
AKG KM200

Giá: 8,900,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
PARAMAX PRO 8000 ALL NEW 2018

Giá: 3,990,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
MICRO VIỆT KTV VK 406 PLUS

Giá: 5,900,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
AKG P3S

Giá: 1,310,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
MICRO VIỆT KTV VK 406 SE

Giá: 8,900,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
AKG P5S

Giá: 1,580,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TJ TM G10

Giá: 900,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
MICRO TJ MEDIA TM-200

Giá: 1,250,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
AKG WMS40 MINI VOCAL SET

Giá: 3,730,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
AKG WMS40 MINI2

Giá: 5,490,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
RELACART ER 3000

Giá: 6,785,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
RELACART ER 3300

Giá: 7,550,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
RELACART ER 3600

Giá: 8,970,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
MICRO EV R-800

Giá: 4,700,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
MICRO D-COM DMK 941

Giá: 7,600,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
TJ DWS 5800

Giá: 11,900,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
MICRO PROSING PS 3

Giá: 3,990,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SHURE SVX188E CVL

Giá: 12,848,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SHURE SVX24E PG58

Giá: 6,050,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SHURE SVX24E PG28

Giá: 5,775,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SHURE SVX14EPGA31

Giá: 7,238,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SHURE SVX14ECVL

Giá: 7,238,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
SHURE SVX288E/PG58

Giá: 10,780,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
BEHRINGER ULM 202USB

Giá: 4,940,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
GUINNESS MU-300i

Giá: 3,640,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
GUINNESS MU-880i

Giá: 4,175,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
GUINNESS MU-1400

Giá: 4,100,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
GUINNESS MU-1200

Giá: 2,460,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
GUINNESS MU-1450

Giá: 3,270,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
GUINNESS MU-1250

Giá: 1,980,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm