Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Chính Hãng | Thiết bị dự án - YAMAHA

LOA DỰ ÁN - THƯƠNG MẠI

 •  

 •  

YAMAHA VXC8

12.635.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXC6

9.148.500 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXC4

7.685.500 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VS6

5.918.500 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VS4

3.724.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXS10ST

6.963.500 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXS10S

6.156.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXS8

13.395.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXS5

8.227.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXS3FT

5.130.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXS3F

4.503.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • JAMO
 • JBL
 • B&W
 • YAMAHA
 • BEHRINGER
 • BOSE
 • KLIPSCH

Danh mục

 • LOA TREO
 • LOA ÂM TRẦN
 • LOA ÂM TƯỜNG
 • LOA SÂN VƯỜN/ MÔI TRƯỜNG