Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Chính Hãng | Thiết bị dự án - AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

JAMO JDA 500

Vui lòng gọi để biết chi tiết

 •  

 •  

SOUNDCRAFT GB4 32

119.780.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 805

152.370.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB4 24

93.790.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 3

3.810.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 8 V2

16.250.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 10

38.310.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB4 16

59.890.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 806

152.370.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB 2 32

75.600.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2 24

61.020.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • CROWN
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BOSE
 • BEHRINGER
 • DBX
 • LEXICON
 • JAMO
 • BSS
 • JBL

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP