ÂM THANH HỘI TRƯỜNG - BIỂU DIỄN

 •  

COMBO SOUNDCRAFT 01

83.000.000 VNĐ

 •  

COMBO SOUNDCRAFT 02

71.500.000 VNĐ

 •  

COMBO SOUNDCRAFT 03

91.500.000 VNĐ

 •  

COMBO SOUNDCRAFT 04

82.000.000 VNĐ

 •  

COMBO SOUNDCRAFT 05

95.500.000 VNĐ

 •  

COMBO SOUNDCRAFT 06

225.500.000 VNĐ

 •  

COMBO SOUNDCRAFT 07

241.000.000 VNĐ

 •  

COMBO YAMAHA 01

98.500.000 VNĐ

 •  

COMBO YAMAHA 02

133.000.000 VNĐ

 •  

COMBO YAMAHA 04

Vui lòng gọi để biết chi tiết

 •  

COMBO YAMAHA 03

176.500.000 VNĐ

 •  

COMBO YAMAHA 05

183.000.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • YAMAHA
 • SOUNDCRAFT

Danh mục

 • HỘI TRƯỜNG 250M2
 • HỘI TRƯỜNG TRÊN 250M2